Ibiza met een airbag probleem

Voor diagnose wordt bij mij aangeboden: Seat Ibiza van 2017 met een storing in het SRS-airbag systeem

Klacht

De auto heeft een permanente foutcode in het airbag systeem. Bij het verwijderen van de foutcode komt deze direct terug. De foutcode waar het om gaat: Ontsteker hoofdairbag bijrijderszijde; kortsluiting naar massa. Er is al geprobeerd om tot een oplossing te komen bij deze auto. Daarvoor zijn tevergeefs vervangen: Airbag ECU, Airbag passagierszijde, Bekabeling van ECU computer naar de passagier airbag.

Afbeelding: bekabeling, airbag en ECU reeds vervangen

Afbeelding: Storing in het airbag systeem

Wat zegt de foutcode:

De foutcode heeft als omschrijving dat de hoofdairbag een kortsluiting heeft naar massa. De airbag ECU is in staat om zijn eigen circuit te controleren. Dit wordt gedaan omdat het voor de ECU inzichtelijk moet zijn of er een airbag aangestuurd moet worden in tijden van een ongeval. De ECU doet een circuit controle (airbag en bedrading) door real-time de weerstand van het betreffende airbag circuit te meten.

Als de weerstand te laag is dan kan er een foutcode op de betreffende airbag geschreven worden. In dit geval verteld de foutcode dus dat er een probleem zit in de hoofdairbag van de passagier airbag.

Hoeveel airbags heeft dit systeem?

Om te kijken in welk circuit dit probleem raadpleeg ik het elektrisch schema van deze airbag.

De airbags in dit voertuig met hun plaatsing:

Y800:    Airbag bestuurder (in het stuurwiel)
Y801:    Airbag passagier (onder dashboard boven dashboard kastje)
Y802:    Gordelspanner passagierzijde (in gordelslot)
Y803:    Gordelspanner bestuurderszijde (in gordelslot)
Y804:    Zij airbag bestuurderszijde (in voorstoel)
Y805:    Zij airbag passagierzijde (in voorstoel)
Y811:    Hoofdairbag bestuurder (achter dakbekleding)
Y812:    Hoofdairbag passagier  (achter dakbekleding)

Foutcode interpreteren

Om tot een juiste diagnose te kunnen komen is het belangrijk dat de foutcode goed begrepen wordt. Het bedrijf welke de Seat ter diagnose aangeboden heeft is overgegaan tot het vervangen van componenten van de verkeerde airbag.

Onder “hoofdairbag” werd de belangrijkste airbag verstaan. (Onder het dashboard) Echter wordt hier de airbag mee bedoeld welke bescherming biedt voor het hoofd van de passagier.

Meten is weten 

Nu duidelijk is geworden in welk circuit er gezocht moet gaan worden zal de dak bekleding gedemonteerd moeten worden. Ik wil als eerste proberen de stekker van de airbag los te koppelen om te kijken of de foutcode mogelijk veranderd. Met losgekoppelde airbag blijft de foutcode ongewijzigd.

Tijd om live-data te raadplegen. Door live data te bekijken is het mogelijk om actuele waardes van de airbags te zien. De live data van de “hoofdairbag” wordt geselecteerd en vergeleken met de waardes van de bestuurdersairbag. In live data is valt op:

Weerstandswaarde hoofdairbag bestuurderszijde: 2,1 Ohm

Weerstandswaarde hoofdairbag passagierszijde: Ongeldig

Dit duidt tot echt op een probleem in: of de bekabelding van de airbag of een defecte airbag.

Tijd om de bekabeling van de airbag te inspecteren, de bekleding van de A-stijl wordt gedemonteerd en de kabelboom wordt gevolgd vanaf de A-stijl over het dak richting de hoofdairbag.

Ter hoogte van de bevestiging van de hoofdairbag wordt het probleem dan toch duidelijk. De airbag is mogelijk al eens vervangen want de bekabeling zit klem gedraaid met de bevestigingsmoer van de airbag.

Afbeelding: bij de pijl zit de bekabeling tussen de airbag en de carrosserie geklemd.

Na het loshalen van de bevestiging wordt de problematiek verder verduidelijkt

Afbeelding: de groene draad maakte kortsluiting met massa

Opgelost staat netjes

Na het repareren van de bekabeling ga ik ervan uit dat het probleem is opgelost. Maar niks blijkt minder waar. De bekabeling wordt ingebouwd en weer aangesloten op de airbag. De foutcodes worden gewist en opnieuw uitgelezen.

Tot mijn verbazing komt de foutcode nog steeds terug.

Wederom tijd voor live-data, zijn de parameters nu wel gewijzigd?

Bij het uitlezen van live data komt nu het volgende naar voren:

Weerstandswaarde hoofdairbag bestuurderszijde: 2,1 Ohm

Weerstandswaarde hoofdairbag passagierszijde: Te groot

De weerstandswaarde is gewijzigd van “ongeldig” naar “te groot” dat is een stap in de goede richting maar helaas nog geen oplossing. Tijd om het circuit verder onder de loep te nemen.

Bij het loskoppelen van de stekker op de hoofdairbag blijf ik live-data in de gaten houden. De weerstandswaarde gaat met losgekoppelde stekker van “te groot” naar 3,4 Ohm.

Dit is vreemd, want met losgekoppelde stekker zou dit nooit mogen kunnen. Er is dan namelijk geen verbruiker meer en de weerstand zou oneindig moeten zijn.

Geknoei 

De stekker op de airbag ECU wordt logenomen. Nu heb ik aan weerszijde van de bedrading een stekker. Door nu in de stekker van de airbag de weerstand te meten kan ik kijken of de bekabeling nog ergens aan elkaar ligt. En wat blijkt? De weerstand welke ik meet is exact 3,4 Ohm zoals live data zei.

Conclusie: de bedrading ligt nog steeds aan elkaar!!

De kabelboom wordt opnieuw losgehaald en nauwkeurig onderzocht. Aan het uiteinde van de bekabeling valt ineens op dat het tape niet hetzelfde is als het tape wat af fabriek gemonteerd zit. De tape wordt verwijderd en het volgende probleem wordt gevonden:

Afbeelding: er is d.m.v. een weerstand geprobeerd de storing te verhelpen

Er is een weerstand van 3,4 Ohm aan de bedrading gesoldeerd om een airbag te simuleren.

De weerstand wordt verwijderd en de bekabeling wordt in zijn originele staat teruggebracht. De foutcodes kunnen nu wel gewist worden en komen niet meer terug.

De Ibiza kan weer terug naar de eigenaar welke nu weer veilig met alle airbags op pad kan