Eigenwijze Aveo

Voor diagnose wordt bij mij aangeboden: Chevrolet Aveo van 2009 met een hardnekkige nokkenas sensor storing.

Deze Chevrolet maakt gebruik van een 1.4 16v krachtbron. Deze motor komt vrij veel voor in de GM-groep. Onder andere Opel maakt ook gebruik van deze motoren echter zijn dit bij Opel 1.6 liter blokken.

Klacht

De klacht is dat het motorstoringslampje continu blijft branden op het instrumentenpaneel. Een foutcode met betrekking tot de nokkenassensor is aanwezig in het motormanagement.

Bij het navragen van de historie van de auto blijkt dat deze Aveo al een aardige reparatie geschiedenis heeft. Recent is de koppakking vervangen i.v.m. koelwater lekkage. Na het repareren van de koppakking kwam echter direct de nokkenasfout naar voren in het motormanagement. De nokkenassensor werden tevergeefs vernieuwd.

De auto wordt naar binnen gereden en het motormanagement wordt op zogenaamde DTC’s (foutcodes) gecontroleerd.

De DTC waar het in dit geval om draait:

Uitgelezen worden:

  • P0171 Brandstofcorrectiesysteem rij 1 arm
  • P0366 Bereik/werking van circuit nokkenassensor (CMP) sensor B (bank 2)

De klacht wordt in dit geval bevestigd en bij het wissen van de DTC’s komt de nokkenassensor fout direct terug. Aangezien deze Aveo beschikt over nokkenasverstelling op de distributie tandwielen hoop, en verwacht ik dat de P0171 mengselfout een gevolg van de nokkenas storing is. Daarom ga ik mij als eerste focussen op deze fout.

Aangezien het motormanagement de foutcode bereik/werking als omschrijving geeft en de sensor al vernieuwd is, is het meest aannemelijke dat er wel signaal van de sensor komt maar dat het motormanagement het signaal niet als logisch ziet.

Foto: Uitlezen van storingscodes

Dit soort fouten kunnen ontstaan als bijvoorbeeld de distributieriem onjuist gemonteerd zit. Ook kunnen dit soort fouten ontstaan als de nokkenasverstelling vast zit en deze dus niet juist werkt.

Tijd om te meten wat de werkelijke sensor signalen zijn. Deze meting voer ik uit met een 4 kanaals lab scope welke in staat is om een spanning van een sensor over een bepaalde tijdsbasis weg te schrijven.

Ik heb met deze scope de mogelijkheid om met 4 kanalen te meten (ik kan dus 4 verschillende sensoren tegelijk meten).

Dit is prettig want hiermee kan ik bijvoorbeeld een foutief afgestelde of verkeerd ingebouwde distributieriem controleren. Door het meten van de signalen van de krukas sensor en de in-en uitlaat nokkenas sensoren krijg ik een beeldvorming van de timing van de motor.

Door deze gemeten timing te vergelijken met een timing van eenzelfde auto met zelfde motormanagement/motorcode kan ik zeggen of de distributie juist is ingebouwd.

Foto: Meting krukassignaal (rood) nokkenas signaal inlaat (geel) nokkenassignaal uitlaat (groen)

Hiermee wordt mijn vermoeden van de foutcode omschrijving bevestigd (bereik/werking). Het signaal is dus keurig aanwezig wat dus betekend dat de nokkenassensoren werken en keurig signaal maken.

Foutcode interpreteren

Deze P0366-code betekent dat het motormanagement een probleem met het “B” -nokkenassignaal detecteert. Deze DTC heeft betrekking op motorbank 1. Aangezien het hier om een 4 cilinder lijnmotor gaat heeft deze maar 1 bank. Welke weer 2 nokkenassenoren heeft (inlaat en uitlaat)

Tijd om te onderzoeken wat bedoeld wordt met het “B” nokkenassignaal. Of dat nou inlaat of uitlaat betreft.

De technische documentatie van Chevrolet vertelt dat de “B” sensor de uitlaatzijde betreft.

Nu is het dus zo dat de sensor waar een fout op herkend wordt door het motormanagement weldegelijk een signaal maakt. Dus moet het signaal niet logisch herkend worden door het motormanagement.

Mocht het signaal “eerder” of “later” schakelen dan verwacht dan kan deze foutcode het gevolg zijn:

Staat de distributie wel op tijd?

Aangezien het garagebedrijf welke de Aveo aangeboden heeft voor diagnose de koppakking al vernieuwd heeft, is de distributieriem dus los geweest. Tijd om de timing van de motor te gaan vergelijken met eenzelfde Aveo met dezelfde motor.

Na diverse bronnen te geraadpleegd te hebben blijkt dat er voor deze motorcode geen voorbeeld meting aanwezig is.

Ik hou nu eigenlijk 2 mogelijke oorzaken over:

  • Distributie onjuist ingebouwd/afgesteld
  • Nokkenas toonwiel defect

Aangezien deze auto uitgevoerd is met nokkenasverstelling is voor het vervangen van de distributieriem speciaal gereedschap nodig.

De nokkenastandwielen, nokkenassen en de krukas zullen met speciaal gereedschap geblokkeerd moeten worden om de juiste inbouwstand te verkrijgen.

Werkelijke oorzaak 

In overleg met het garagebedrijf wordt besloten om de boel te gaan demonteren en inspecteren op fouten. Als eerste wordt de distributie door middel van het speciaal gereedschap te monteren gecontroleerd op de juiste inbouwstand.

Het speciaal gereedschap wordt gemonteerd en de conclusie is dat de distributie juist is ingebouwd.

Dan wordt het tijd om de nokkenas verder te inspecteren. Bij het bekijken van de uitlaatnokkenas wordt het probleem dan toch duidelijk.

Het patroon wat langs de neus van de sensor langs draait is de oorzaak van de P0366 foutcode.

Foto: speciaal gereedschap past perfect. Conclusie: distributie timing in orde

Foto: nokkenas toonwiel aan uiteinde van nokkenas

Bij het toonwiel van de nokkenas is een stukje metaal afgebroken. Waardoor het signaal wat de nokkenas sensor maakt niet meer logisch is voor het motormanagement.

Nu de vinger op de zere plek is gelegd wordt het tijd om dit probleem uit de wereld te helpen. Er wordt gekozen in overleg met de klant voor het monteren van een nokkenas uit een sloop voertuig.

Foto: afgebroken deel nokkenastoonwiel

Foto: links: oude nokkenas rechts: nokkenas van de sloop

De “nieuwe” nokkenas wordt gemonteerd in de cilinderkop. Vervolgens wordt de distributie gemonteerd met het speciale gereedschap afgesteld op de juiste inbouwstand. De foutcodes worden gewist en daarna de motor gestart. De foutcode komt niet direct terug en er wordt opnieuw een timingsmeting uitgevoerd met de scope.

Hier is nu duidelijk verschil in het signaal van de sensor te zien.

Aanleiding

Vermoedelijk is tijdens het vervangen van de koppakking van de Aveo de nokkenas iets te hard terechtgekomen op de werkbank waardoor het toonwiel gebroken is. Na het inbouwen was de P0366 het gevolg.

Aangezien er ook nog een P0171 foutcode aanwezig was wordt de Aveo meegenomen voor een uitgebreide proefrit. Ook blijkt er nog een zuurstofsensor in de uitlaat defect te zijn waardoor deze foutcode veroorzaakt wordt. Na het vervangen van de sensor is de Aveo weer helemaal foutcode vrij.

Garagebedrijf Overdevest is gespecialiseerd in diagnose aan voertuig regelsystemen. Heeft u nou zelf een controlelampje branden op uw dashboard? Schroom dan niet om contact met mij op te nemen.

Foto: op het groene nokkenassignaal is nu de extra tand zichtbaar!